Lady Pirate varsity basketball vs Dayton 1-18-2019